اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
آثار موجود در کتابخانه
مناسک الحج ۱. مناسک الحج
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
نشر مهر، چاپ 11م، قم، ۱۴۱۱ق.
اجود التقریرات فی علم الاصول ۲. اجود التقریرات فی علم الاصول
تقریر درس: آیة الله میرزا محمدحسین نائینی
• اجود التقریرات فی الاصول، بوذرجمهری (مصطفوی)، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ق.، 4 جلد
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۲ش.
البیان فی تفسیر القرآن ۳. البیان فی تفسیر القرآن
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
چاپخانه علمیه، قم، 1974م.
توضیح المسائل ۴. توضیح المسائل
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۹ق.
منتخب توضیح المسائل ۵. منتخب توضیح المسائل
• منتخب المسائل، چاپخانه علمیه، نجف، ۱۳۷۶ق.
منهاج الصالحین ۶. منهاج الصالحین
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
دار الغدیر، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۹۲ق.
مدینة العلم، چاپ 28م، قم، ذی الحجه ۱۴۱۰ق.، 2 جلد
دار الزهراء، چاپ 23م، بیروت، ۱۴۱۰ق.، 2 جلد
شناخت قرآن ۷. شناخت قرآن
المسائل المنتخبة ۸. المسائل المنتخبة
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
مدینة العلم، چاپ 15م، قم، ۱۴۱۲ق.
چاپخانه علمیه، چاپ دهم، قم، ۱۳۹۶ق.
معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة ۹. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.، 24 جلد
مطبعة الآداب، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.، 23 جلد
التعلیقة علی العروة الوثقی ۱۰. التعلیقة علی العروة الوثقی
مطبعة النجف، ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۷۵ق.، مصحح: محمد کاظم خوانساری
• العروة الوثقی، مدینة العلم، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
• العروة الوثقی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۸ش.
چاپخانه نمونه، چاپ پنجم، قم، ۱۴۰۱ق.
• التعلیقة علی العروة الوثقی ، مطبعة الآداب، چاپ دوم، ۱۳۸۰ق.
• التعلیقة علی العروة الوثقی ، کتابخانه لطفی
توضیح المسائل ۱۱. توضیح المسائل
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
نشر مهر، چاپ 27م، قم، ۱۴۰۹ق.
نشر مهر، قم، ۱۴۰۹ق.
مبانی تکملة المنهاج ۱۲. مبانی تکملة المنهاج
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
دار الزهراء، بیروت، 2 جلد
مناسک حج ۱۳. مناسک حج
• مناسک حج که مطابق است با فتاوی ابوالقاسم موسوی خوئی، با اضافات و مسائل جدید، چاپخانه علمیه، چاپ 16م، قم، ۱۴۰۰ق.
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی والتعلیقات علیها ۱۴. العروة الوثقی والتعلیقات علیها (تعلیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مؤسسة السبطین العامة، چاپ دوم، قم، ۱۴۴۰ق. برابر ۱۳۹۷ش.، 15 جلد، محقق: مؤسسة السبطین العامة، با تعلیق: آیة الله شیخ علی جواهری و آیة الله سید محمد فیروز آبادی و آیة الله میرزا محمدحسین نائینی و آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی و آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیة الله سید حسین طباطبائی قمی و آیة الله محمد رضا آل یاسین و آیة الله محمد رضا آل یاسین و میرزا محمدتقی خوانساری و آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای و آیة الله سید صدرالدین صدر و آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء و آیة الله سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد) و آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و آیة الله سید مهدی حسینی شیرازی و آیة الله سید عبدالهادی شیرازی و آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم و آیة الله سید محمود حسینی شاهرودی و ابوالحسن رفیعی قزوینی و آیة الله سید محمدهادی حسینی میلانی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله آقا سید احمد موسوی خوانساری و آیة الله سید عبدالله موسوی شیرازی و آیة الله سید کاظم شریعتمداری و علامه فانی اصفهانی و روح الله موسوی خمینی و آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیة الله سید عبدالأعلی موسوی سبزواری و آیة الله شیخ محمدعلی اراکی و محمد امین زین الدین و آیة الله سید محمد حسینی شیرازی و آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی و آیة الله سید علی حسینی سیستانی
اشراف و نشر:
عقائد الامامیه ۱۵. عقائد الأمامیة
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، با مقدمه: حامد حفی داود
تقریر:
جواهر الأصول ۱۶. جواهر الأصول
من التعادل والترجیح إلی آخر الإجتهاد والتقلید
نویسنده: فخرالدین زنجانی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
مطبعة النجف، نجف، ۱۳۷۶ق.، 5 جلد، مصحح: محمد کاظم خوانساری
مصباح الاصول ۱۷. مصباح الاصول
تقریر عن‌ سماحه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ السید ابوالقاسم‌ الموسوی خوئی
نویسنده: محمد سرور واعظ حسینی بهسودی أفغانی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
التنقیح فی شرح العروة الوثقی ۱۸. التنقیح فی شرح العروة الوثقی
نویسنده: علی غروی تبریزی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۷ق.، 10 جلد
دار الهادی، قم، ۱۴۱۰ق.، 6 جلد، مصحح: علی غروی تبریزی
مستند العروة الوثقی ۱۹. مستند العروة الوثقی
نویسنده (کتاب الحج): رضا خلخالی
نویسنده (کتاب الصوم و الزکاة و الاجارة و الخمس): مرتضی بروجردی
نویسنده (کتاب النکاح): محمدتقی خوئی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
لطفی، قم، ۱۳۶۴ش.، 9 جلد
معتمد العروة الوثقی ۲۰. معتمد العروة الوثقی (تقریر درس فقه )
کتاب الحج ،محاضرات ابوالقاسم الموسوی الخوئی
نویسنده: رضا خلخالی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
• المعتمد فی شرح المناسک، لطفی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 5 جلد
الرأی السدید فی الإجتهاد والتقلید والإحتیاط والقضاء ۲۱. الرأی السدید فی الإجتهاد والتقلید والإحتیاط والقضاء
تقریرات الدراسات الأصولیة العلیا الأستاذنا آیة الله العظمی المرجع الأعلی السید أبو القاسم الخوئی
نویسنده: غلامرضا عرفانیان یزدی
چاپخانه علمیه، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۱ق.
الدرر الغوالی ۲۲. الدرر الغوالی
فی فروع العلم الاجمالی
نویسنده: رضا ابراهیم لطفی
پاکتچی (چاپخانه)، تهران، ۱۳۶۷ق.
دراسات الأستاذ المحقق الخوئی فی الأصول العملیة ۲۳. دراسات الأستاذ المحقق الخوئی فی الأصول العملیة
نویسنده: علی حسینی شاهرودی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۱ق.، 3 جلد
تحفة الفقیه أحدث تحقیق فی تحدید الکر ۲۴. تحفة الفقیه أحدث تحقیق فی تحدید الکر
مبانی العروة الوثقی ۲۵. مبانی العروة الوثقی
تقریر البحث آیة الله العظمی السید أبو القاسم الخوئی
نویسنده: محمدتقی خوئی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 6 جلد
محاضرات فی الفقه الجعفری ۲۶. محاضرات فی الفقه الجعفری
قسم المعاملات
نویسنده: علی حسینی شاهرودی
محاضرات فی أصول الفقه ۲۷. محاضرات فی أصول الفقه (تقریر درس اصول)
گردآورنده: آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۲ق.، 4 جلد
دار الکتب العلمیة، قم، 4 جلد
تحریر العروة الوثقی ۲۸. تحریر العروة الوثقی
تقریرا لبحث آیة الله العظمی زعیم الحوزة العلمیة السید أبو القاسم الموسوی الخوئی
نویسنده: قربانعلی محقق ترکمانی
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۸ق.
الذریعة إلی أحکام الشریعة ۲۹. الذریعة إلی أحکام الشریعة
تقریر درس: آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای
انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۴۴۱ق. برابر ۱۳۹۹ش.، محقق: علی صدرائی خوئی، مصحح: علی صدرائی خوئی
موسوعة الأمام الخوئي ۳۰. موسوعة الأمام الخوئي
موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
التنقیح في شرح المکاسب ۳۱. التنقیح في شرح المکاسب
گردآورنده: علی غروی تبریزی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
مجمع الرسائل ۳۲. مجمع الرسائل
مقرر: محمد تقی ایروانی، شیح محمد جواهری، علامه محمدتقی جعفری
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
اسناد:
نامه آیة الله خویی به محقق طباطبائی ۱. نامه آیة الله خویی به محقق طباطبائی
نامه آیة آلله خوئی به محقق طباطبائی ۲. نامه آیة آلله خوئی به محقق طباطبائی
نامه آیة الله خویی به محقق طباطبائی ۳. نامه آیة الله خویی به محقق طباطبائی
نامه آیة الله خوئی به محقق طباطبائی ۴. نامه آیة الله خوئی به محقق طباطبائی
نامه آیة الله خوئی در سال 1406 ق ۵. نامه آیة الله خوئی در سال 1406 ق
آثاری درباره آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی:
غروب خورشید فقاهت ۱. غروب خورشید فقاهت
نگرشی بر زندگینامه و آثار و مبارزات مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقای خوئی
نویسنده: غلامرضا اسلامی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
یادنامه حضرت  آیة الله العظمی آقای‌ حاج‌ سید ابوالقاسم‌ خوئی‌ قدس ‌الله‌ نفسه‌ الزکیه‌ ۲. یادنامه حضرت آیة الله العظمی آقای‌ حاج‌ سید ابوالقاسم‌ خوئی‌ قدس ‌الله‌ نفسه‌ الزکیه‌
أخبار
شماره پنجم «کتاب شیعه» منتشر شد ۱. شماره پنجم «کتاب شیعه» منتشر شد
اکران فیلم مستند «آیة الله» در بنیاد محقق طباطبائی ۲. اکران فیلم مستند «آیة الله» در بنیاد محقق طباطبائی
همچنین نگاه کنید
آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی (استاد)
آیة الله میرزا محمدحسین نائینی آیة الله میرزا محمدحسین نائینی (استاد)
آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) (استاد)
آیت الله محمد مهدی خالصی کاظمی آیت الله محمد مهدی خالصی کاظمی (استاد)
علامه محمدتقی جعفری علامه محمدتقی جعفری (شاگرد)
دکتر ابوالقاسم گرجی دکتر ابوالقاسم گرجی (شاگرد)
آیة الله میرزا جواد تبریزی آیة الله میرزا جواد تبریزی (شاگرد)
آیة الله شیخ حسین وحید خراسانی آیة الله شیخ حسین وحید خراسانی (شاگرد)
آیة الله سید موسی شبیری زنجانی آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (شاگرد)
محقق طباطبائی محقق طباطبائی (شاگرد)
استاد سید محمدرضا حسینی جلالی استاد سید محمدرضا حسینی جلالی (شاگرد)
آیة الله سید محمدباقر صدر آیة الله سید محمدباقر صدر (شاگرد)
محمد مظفری قزوینی محمد مظفری قزوینی (شاگرد)
محمد آصف محسنی محمد آصف محسنی (شاگرد)
آیة الله شیخ محمد غروی آیة الله شیخ محمد غروی (شاگرد)
آیة الله سید محمد صادق روحانی آیة الله سید محمد صادق روحانی (شاگرد)
علامه محمد حسین حسینی طهرانی علامه محمد حسین حسینی طهرانی (شاگرد)
غلامرضا عرفانیان یزدی غلامرضا عرفانیان یزدی (شاگرد)
احمد فهری زنجانی احمد فهری زنجانی (شاگرد)
موسی عالمی بامیانی موسی عالمی بامیانی (شاگرد)
آیة الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم آیة الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم (شاگرد)
آیة الله سید محمدباقر موسوی شیرازی آیة الله سید محمدباقر موسوی شیرازی (شاگرد)
آیة الله محمدهادی معرفت آیة الله محمدهادی معرفت (شاگرد)
آیة الله سید علی حسینی سیستانی آیة الله سید علی حسینی سیستانی (شاگرد)
علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری (شاگرد)
آیة الله سید محمد روحانی آیة الله سید محمد روحانی (شاگرد)
آیة الله سید کمال حیدری آیة الله سید کمال حیدری (شاگرد)
آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی (شاگرد)
آیة الله سید علی بهشتی آیة الله سید علی بهشتی (شاگرد)
سید محمدتقی طباطبائی حکیم سید محمدتقی طباطبائی حکیم (شاگرد)
شیخ محمدمهدی آصفی شیخ محمدمهدی آصفی (شاگرد)
محمد مهدی شمس الدین محمد مهدی شمس الدین (شاگرد)
آیة الله شیخ ابوالفضل خوانساری آیة الله شیخ ابوالفضل خوانساری (شاگرد)
آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض (شاگرد)
شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی) شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی) (شاگرد)
آیة الله سید ابوالقاسم کوکبی تبریزی آیة الله سید ابوالقاسم کوکبی تبریزی (شاگرد)
کاظم مدیر شانه چی کاظم مدیر شانه چی (شاگرد)
امام موسی صدر امام موسی صدر (شاگرد)
آیت الله شیخ علی فلسفی آیت الله شیخ علی فلسفی (شاگرد)
سید حسن موسوی اصفهانی سید حسن موسوی اصفهانی (شاگرد)
استاد حاج سید رسول موسوی تهرانی استاد حاج سید رسول موسوی تهرانی (شاگرد)
آیت الله سید عباس حسینی کاشانی آیت الله سید عباس حسینی کاشانی (شاگرد)
ابراهیم موسوی زنجانی نجفی ابراهیم موسوی زنجانی نجفی (شاگرد)
محمدجواد مغنیة محمدجواد مغنیة (شاگرد)
محمدحسن قدیری محمدحسن قدیری (شاگرد)
کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره
الصوم الصوم
جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد
دکتر سید جعفر شهیدی دکتر سید جعفر شهیدی
نامه محقق طباطبائی از نجف اشرف به مرحوم آیة الله حاج آقا جلال الدین فقیه ایمانی نامه محقق طباطبائی از نجف اشرف به مرحوم آیة الله حاج آقا جلال الدین فقیه ایمانی
نامه آیة الله خوئی به محقق طباطبائی نامه آیة الله خوئی به محقق طباطبائی