اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه محمدتقی جعفری
علامه محمدتقی جعفری
علامه محمدتقی جعفری
آثار موجود در کتابخانه
تحلیل شخصیت خیام ۱. تحلیل شخصیت خیام
بررسی آراء فلسفی ادبی مذهبی و علمی عمر بن ابراهیم خیام
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تحقیقی در فلسفه علم ۲. تحقیقی در فلسفه علم
موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ۳. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ، 21 جلد
۴. از دریا به دریا
کشف الابیات مثنوی
سرشناسه: محمدتقی جعفری تبریزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 4 جلد
تعبد و تعقل در فقه اسلامی ۵. تعبد و تعقل در فقه اسلامی
حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی گنجوی ۶. حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی گنجوی
انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۰ش.
علم و دین در حیات معقول ۷. علم و دین در حیات معقول
کانون علم و دین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر ۸. حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
الرضاع ۹. الرضاع
تقریر بحث سیدنا الأستاذ الحجة آیة الله العظمی السید میرزا عبد الهادی الحسینی الشیرازی
تقریر درس: آیة الله سید عبدالهادی شیرازی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۲ق.
حرکت و تحول ۱۰. حرکت و تحول
مجموعه مقالات
فجر، چاپ اول، تهران، ۲ش.
علم در خدمت انسان ۱۱. علم در خدمت انسان
نور، تهران، ۱۳۴۳ش.
حیات معقول ۱۲. حیات معقول
فرازهایی جذاب و خواندنی از امام علی (ع) ۱۳. فرازهایی جذاب و خواندنی از امام علی (ع)
جهان آراء، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۲ش.
فلسفه و هدف زندگی ۱۴. فلسفه و هدف زندگی
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۶۸ش.
نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات ۱۵. نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات
امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت ۱۶. امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
گردآورنده: علی جعفری
موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.
وجدان ۱۷. وجدان
نشر کرامت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
خدا و جهان و اسلام از دیدگاه علی بن ابیطالب(ع) و نهج البلاغه ۱۸. خدا و جهان و اسلام از دیدگاه علی بن ابیطالب(ع) و نهج البلاغه
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
علم از دیدگاه اسلام ۱۹. علم از دیدگاه اسلام
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، روابط عمومی، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۰ش.
شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی ۲۰. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی
به کوشش: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، مهر ۱۳۶۲ش.
فلسفه دین ۲۱. فلسفه دین
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: محمد رضا اسدی
شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن ۲۲. شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، اردیبهشت ۱۳۶۰ش.
زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام ۲۳. زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام
مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب ۲۴. مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب
مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر ۲۵. طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
حرکت و تحول از دیدگاه قرآن ۲۶. حرکت و تحول از دیدگاه قرآن
بنیاد قرآن، تهران، ۱۳۶۰ش.
جبر و اختیار ۲۷. جبر و اختیار
ولی عصر (عج)، تهران، ۲ش.
۲۸. عوامل جذابیت سخنان جلال الدین محمد مولوی
موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی ۲۹. موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی
یاران علوی، تهران، ۱۳۸۲ش.
مقدمه ای بر شناسائی اسلام ۳۰. مقدمه ای بر شناسائی اسلام
قرآن، نماد حیات معقول ۳۱. قرآن، نماد حیات معقول
فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو ۳۲. فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو
• فرهنگ پیرو ، فرهنگ پیشرو، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها] ۳۳. عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها]
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی ۳۴. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۹ش.، 15 جلد
آفرینش و انسان ۳۵. آفرینش و انسان
دار التبلیغ الإسلامی، تهران، ۱۳۵۱ش.
مجمع الرسائل ۳۶. مجمع الرسائل
مقرر: محمد تقی ایروانی، شیح محمد جواهری
تقریر درس: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
• موسوعة الأمام الخوئي، موسسه الخوئی الاسلامیة، ۱۴۴۰ق. برابر 2018م.، 50 جلد، به کوشش: الشهید الشیخ میراز علی الغروی
ویراستاری و مقدمه:
۳۷. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر (مقدمه)
نویسنده: مهدی گلشنی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح:
سرگذشت اندیشه ها ۳۸. سرگذشت اندیشه ها
مترجم: عبدالرحیم گواهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
مقالات موجود در سایت:
یک عمر تلاش و اخلاص بی سر و صدا ۱. یک عمر تلاش و اخلاص بی سر و صدا