اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالصلاح حلبی
ابوالصلاح حلبی
آثار موجود در کتابخانه
تقریب المعارف فی الکلام ۱. تقریب المعارف فی الکلام
• بی نا، بی جا، ۱۴۰۴ق.، با مقدمه: آیة الله رضا استادی، مصحح: آیة الله رضا استادی
• تقریب المعارف، شیخ فارس تبریزیان الحسون، -۸۱۳ ۶ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
همچنین نگاه کنید
الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی) الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی) (استاد)
شیخ مفید شیخ مفید (استاد)