اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حیدر حلی
سید حیدر حلی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیوان السید حیدر الحلی
القسم الحسینی و هو یحتوی علی عده قصائد فی رثاء الامام ابی عبدالله الحسین وجده و ابیه و ابنائه علیهم السلام
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.