اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد اسکندرانی
محمد اسکندرانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
البخلاء ۱. البخلاء (تحقیق)
نویسنده: عمرو جاحظ
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.
ویراستاری و مقدمه:
مقدمه ابن خلدون ۲. مقدمه ابن خلدون (مقدمه)
نویسنده: عبدالرحمن ابن خلدون
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.