اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد صدر حاج سید جوادی
احمد صدر حاج سید جوادی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دایرة المعارف تشیع ۱. دایرة المعارف تشیع (ویراستاری)
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی