اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صدیق خان شبلی
محمد صدیق خان شبلی
آثار موجود در کتابخانه
تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو ۱. تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۰ش.