اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدابراهیم بدایع نگار
محمدابراهیم بدایع نگار
آثار موجود در کتابخانه
فیض الدموع ۱. فیض الدموع
شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
سرشناسه: محمد ابرهیم بن محمد مهدی بدایع نگار
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: اکبر ایرانی قمی، مصحح: اکبر ایرانی قمی
ترجمه:
فرمان ۲. فرمان
عهدنامه مالک اشتر
عهدنامه مالک اشتر ۳. عهدنامه مالک اشتر