اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاسم حسینی جلالی
قاسم حسینی جلالی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه مصباح الهدی فی اصول الدین المصطفی ۱. ترجمه مصباح الهدی فی اصول الدین المصطفی
• مصباح الهدی فی اصول الدین المصطفی، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۴۳۰ق.
تصحیح و تحقیق:
نزهة الطرف فی علم الصرف ۲. نزهة الطرف فی علم الصرف (تحقیق)
نویسنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
سلسال، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.