اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مقدس علی
مقدس علی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان ۱. فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 2002م.، اشراف: محمد شیبانی، با مقدمه: جهانگیر قهرمانوف