اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم محمد حسین
عبدالکریم محمد حسین
آثار موجود در کتابخانه
الامثال عند العرب ۱. الامثال عند العرب
طبیعتها و منهج دراستها
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. برابر 1998م.
تصحیح و تحقیق:
الادغام الکبیر فی القرآن الکریم ۲. الادغام الکبیر فی القرآن الکریم (تحقیق)