اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناهید محمد شمیرانی
ناهید محمد شمیرانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. هنر دربارهای ایران
نویسنده: ابوالعلاء سودآور
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.