اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد درودی
محمد درودی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الفوائد الطوسیة ۱. الفوائد الطوسیة (تعلیق)
نویسنده: شیخ حر عاملی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، با تعلیق: مهدی لاجوردی