اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف هادی
یوسف هادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ابتداء دولة المغول و خروج جنکیز خان ۱. ابتداء دولة المغول و خروج جنکیز خان (ترجمه و تحقیق)
دار الکفیل، چاپ اول، کربلا، ۱۴۳۸ق. برابر 2017م.
تصحیح و تحقیق:
الرحلة المدرسیة ۲. الرحلة المدرسیة (بحوث فی التوراة والأنجیل) (تحقیق)
نویسنده: محمد جواد بلاغی
• الرحلة المدرسیة
الجماهر فی الجواهر ۳. الجماهر فی معرفة الجواهر (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• الجماهر فی الجواهر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
آثار ترجمه شده:
شکوه و جاودانگی ۴. شکوه و جاودانگی
جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی
مترجم: اکبر ایرانی قمی
• ضمیمه آینه میراث- 30، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.