اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید عبدالهادی شیرازی
آیة الله سید عبدالهادی شیرازی
آیة الله سید عبدالهادی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
التعلیقة علی العروة الوثقی ۱. التعلیقة علی العروة الوثقی
چاپخانه علمیه، چاپ چهارم، قم
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۱ق.
مطبعة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۷۵ق.
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی والتعلیقات علیها ۲. العروة الوثقی والتعلیقات علیها (تعلیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مؤسسة السبطین العامة، چاپ دوم، قم، ۱۴۴۰ق. برابر ۱۳۹۷ش.، 15 جلد، محقق: مؤسسة السبطین العامة، با تعلیق: آیة الله شیخ علی جواهری و آیة الله سید محمد فیروز آبادی و آیة الله میرزا محمدحسین نائینی و آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی و آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیة الله سید حسین طباطبائی قمی و آیة الله محمد رضا آل یاسین و آیة الله محمد رضا آل یاسین و میرزا محمدتقی خوانساری و آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای و آیة الله سید صدرالدین صدر و آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء و آیة الله سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد) و آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و آیة الله سید مهدی حسینی شیرازی و آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم و آیة الله سید محمود حسینی شاهرودی و ابوالحسن رفیعی قزوینی و آیة الله سید محمدهادی حسینی میلانی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله آقا سید احمد موسوی خوانساری و آیة الله سید عبدالله موسوی شیرازی و آیة الله سید کاظم شریعتمداری و علامه فانی اصفهانی و روح الله موسوی خمینی و آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیة الله سید عبدالأعلی موسوی سبزواری و آیة الله شیخ محمدعلی اراکی و محمد امین زین الدین و آیة الله سید محمد حسینی شیرازی و آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی و آیة الله سید علی حسینی سیستانی
تقریظ:
دین حنیف در حرمة ریش تراشی ۳. دین حنیف در حرمة ریش تراشی
نویسنده: علی اکبر صبوری قمی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۶۸ق.
تقریر:
الرضاع ۴. الرضاع
تقریر بحث سیدنا الأستاذ الحجة آیة الله العظمی السید میرزا عبد الهادی الحسینی الشیرازی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۲ق.
آثاری درباره آیة الله سید عبدالهادی شیرازی:
۱. الإمام السید میرزا عبد الهادی الشیرازی
حیاته ـ ووفاته