اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد قائنی
محمد قائنی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین و یلیه  الجوهرة فی نظم التبصرة ۱. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (تعلیق)
نویسنده: علامه حلی
• تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین و یلیه الجوهرة فی نظم التبصرة، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۱ق.، محقق: آیة الله محمد هادی یوسفی غروی
• چاپ سوم، قم، ۱۳۶۴ش.