اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسین هیتو
محمد حسین هیتو
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
المنخول ۱. المنخول (تعلیق و تحقیق)
من تعلیقات الأصول
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۰ق.