اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عنایت الله مجیدی
عنایت الله مجیدی
آثار موجود در کتابخانه
از خاطر و خط استاد ۱. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی ۲. میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
مقاله های بدیع الزمان فروزانفر ۳. مقاله های بدیع الزمان فروزانفر
سرشناسه: محمدحسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
یادداشت ها و اندیشه ها ۴. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.
انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.
مجموعه اشعار ۵. مجموعه اشعار
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
• تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
جستارهای پژوهشی و نوشته های خاطراتی ۶. جستارهای پژوهشی و نوشته های خاطراتی
نویسنده: حسینعلی هروی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
تصحیح و تحقیق:
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) ۷. مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: محمد علی بن محمد زمان رشوند
نویسنده: محمدعلی رشوند
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: منوچهر ستوده، با مقدمه: منوچهر ستوده، مصحح: منوچهر ستوده
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۸. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی ۹. مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
اشراف و نشر:
مقالات حافظ ۱۰. مقالات حافظ (کوشش در نشر)
نویسنده: حسینعلی هروی
کتاب سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر ۱۱. مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر (کوشش در نشر)