اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین وحدتی شبیری
حسین وحدتی شبیری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
سؤال و جواب ۱. سؤال و جواب (تحقیق)
استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی ( طاب ثراه )
گردآورنده: ملا علی اکبر خوانساری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: محمود مدنی، به کوشش: دکتر سید مصطفی محقق داماد