اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
آثار موجود در کتابخانه
مطلع انوار ۱. مطلع انوار
تذکره شیعه افاضل و علماء کبار برّ صغیر پاک و هند
• مطلع انوار، ۱۴۰۲ق.
ترجمه:
ترجمة کتاب المؤمن ۲. ترجمة کتاب المؤمن (ترجمه و تحقیق)
• کتاب المؤمن، دار الثقافة، چاپ دوم، کراچی، ۱۹۸۳ق.
عاشورا اورخواتین ۳. عاشورا اورخواتین
واقعه کربلایین خواتین کاکردار
نویسنده: علی قائمی