اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   أبی عبدالله غضائری
أبی عبدالله غضائری
آثار موجود در کتابخانه
تکملة رسالة أبی غالب الزراری ۱. تکملة رسالة أبی غالب الزراری
• رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین مع تکملتها، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، رجب ۱۴۱۱ق.، محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
همچنین نگاه کنید
ابن غضائری ابن غضائری (پدر)