اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   أبی غالب زراری
أبی غالب زراری
آثار موجود در کتابخانه
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه  فی ذکر آل أعین ۱. رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین
• رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین مع تکملتها، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، رجب ۱۴۱۱ق.، محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
• رسالة فی آل أعین مع شرحها، ربانی (چاپخانه)، اصفهان، جمادی الاول ۱۳۹۹ق.