اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
آثار موجود در کتابخانه
تعلیقة علی العروة الوثقی ۱. تعلیقة علی العروة الوثقی
• التعلیقة علی العروة الوثقی، اسلامیه (چاپخانه)، تهران، ۱۳۶۵ق.، به کوشش: احمد خادمی، خطاط: میرزا حسن کاتب همدانی
• حواشی علی العروة الوثقی ، صفر ۱۳۵۵ق.، به کوشش: احمد خادمی
الاحادیث المقلوبة و جواباتها ۲. الاحادیث المقلوبة و جواباتها
• المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۲ق.
• المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
تنقیح اسانید التهذیب ۳. تنقیح اسانید التهذیب
• قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: مهدی تبریزی (صادقی)
۴. تجرید أسانید الکافی وتنقیحها وتهذیبها
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، جمادی الثانی ۱۴۰۹ق.، 2 جلد
ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ۵. ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال
للشیخ الصدوق قدس سره
رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف ۶. رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف
ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی ۷. ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی
رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی ۸. رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی
رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۹. رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف
ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۱۰. ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف
۱۱. ترتیب أسانید کتاب الکافی للشیخ الکلینی قدس سره الشریف
شجرة طباطبائی ۱۲. شجرة طباطبائی
۱۳. رساله توضیح المسائل‌ که‌ متن‌ آن‌ مطابق‌ است‌ با فتاوای‌ ... حسین‌ طباطبائی بروجردی
گردآورنده: غلامحسین رحیمی اصفهانی
انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۴۸ش.
بعض نسخ ما الفه الفقیه... حاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی فی تجرید اسانید الکافی ۱۴. بعض نسخ ما الفه الفقیه... حاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی فی تجرید اسانید الکافی
گردآورنده: مهدی صادقی
رساله مسائل شرعی که مطابق است باکتب فقهی و توضیح المسائل حضرت آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (ره) ۱۵. رساله مسائل شرعی که مطابق است باکتب فقهی و توضیح المسائل حضرت آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (ره)
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی والتعلیقات علیها ۱۶. العروة الوثقی والتعلیقات علیها (تعلیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مؤسسة السبطین العامة، چاپ دوم، قم، ۱۴۴۰ق. برابر ۱۳۹۷ش.، 15 جلد، محقق: مؤسسة السبطین العامة، با تعلیق: آیة الله شیخ علی جواهری و آیة الله سید محمد فیروز آبادی و آیة الله میرزا محمدحسین نائینی و آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی و آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیة الله سید حسین طباطبائی قمی و آیة الله محمد رضا آل یاسین و آیة الله محمد رضا آل یاسین و میرزا محمدتقی خوانساری و آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای و آیة الله سید صدرالدین صدر و آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء و آیة الله سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد) و آیة الله سید مهدی حسینی شیرازی و آیة الله سید عبدالهادی شیرازی و آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم و آیة الله سید محمود حسینی شاهرودی و ابوالحسن رفیعی قزوینی و آیة الله سید محمدهادی حسینی میلانی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله میرزا حسن موسوی بجنوردی و آیة الله آقا سید احمد موسوی خوانساری و آیة الله سید عبدالله موسوی شیرازی و آیة الله سید کاظم شریعتمداری و علامه فانی اصفهانی و روح الله موسوی خمینی و آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله میرزا هاشم آملی و آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیة الله سید عبدالأعلی موسوی سبزواری و آیة الله شیخ محمدعلی اراکی و محمد امین زین الدین و آیة الله سید محمد حسینی شیرازی و آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی و آیة الله سید علی حسینی سیستانی
رجال الطوسی ۱۷. رجال الطوسی (تعلیق)
نویسنده: شیخ طوسی
الفهرست ۱۸. فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول (تعلیق)
نویسنده: شیخ طوسی
• الفهرست، العتبة العباسیة المقدسة، قسم شؤون المعارف الإسلامیة والإنسانیة، چاپ اول، کربلا، ۱۴۴۲ق. برابر 2021م.، محقق: محمود دریاب نجفی
اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی ۱۹. اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشی (تعلیق)
گردآورنده: شیخ طوسی
• اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی، العتبة العباسیة المقدسة، قسم شؤون المعارف الإسلامیة والإنسانیة، چاپ اول، کربلا، ۱۴۴۲ق. برابر 2021م.، 2 جلد، محقق: محمود دریاب نجفی
رجال نجاشی ۲۰. رجال النجاشی (تعلیق)
أحد الأصول الرجالیة
نویسنده: احمد بن علی نجاشی اسدی کوفی
• رجال نجاشی، العتبة العباسیة المقدسة، قسم شؤون المعارف الإسلامیة والإنسانیة، چاپ اول، کربلا، ۱۴۴۲ق. برابر 2021م.، 2 جلد، محقق: محمود دریاب نجفی
ویراستاری و مقدمه:
کتاب ابی الجعد ۲۱. کتاب ابی الجعد (مقدمه)
نویسنده: احمد ابی جعده
• تهران، ۱۲۷۷ق.
کتاب الطب ۲۲. کتاب الطب (مقدمه)
کتاب نثر اللئالی ۲۳. کتاب نثر اللئالی (مقدمه)
اشراف و نشر:
جامع الرواة ۲۴. جامع الرواة (کوشش در نشر)
وازاحة الإشتباهات عن الطرق والأسناد
نویسنده: محمد بن علی اردبیلی غروی حائری
• تهران، ۱۳۳۴ش.، 2 جلد
جامع احادیث الشیعة ۲۵. جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة
نویسنده: اسماعیل معزی ملایری
• جامع احادیث الشیعة، مدینة العلم ـ آیت الله العظمی خوئی، قم، ۱۳۶۹ق.، 18 جلد
تقریر:
الحجة فی الفقه ۲۶. الحجة فی الفقه
تقریرات وتحصیلات من الدراسات العالیة لأعظم فقهاء عصره آیة الله العظمی السید حسین الطباطبائی البروجردی
نویسنده: مهدی حائری یزدی
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، قم، ذی القعده ۱۴۱۹ق.، 7 جلد
نهایة الاصول ۲۷. نهایة الاصول (تقریر درس اصول)
نویسنده: آیة الله شیخ حسینعلی منتظری
نشر تفکر، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
بحث حجیة الشهرة ۲۸. بحث حجیة الشهرة (تقریر درس خارج اصول )
من تقریرات درس اصول الفقه للامام السید البروجردی
سرشناسه: حسین طباطبائی بروجردی
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
• المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۲ق.
• المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
الطریق المسلوک فی حکم اللباس المشکوک ۲۹. الطریق المسلوک فی حکم اللباس المشکوک
همچنین نگاه کنید
فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی (استاد)
آیة الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی (صاحب مکیال) آیة الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی (صاحب مکیال) (استاد)
محمد مظفری قزوینی محمد مظفری قزوینی (شاگرد)
عزالدین حسینی زنجانی عزالدین حسینی زنجانی (شاگرد)
آیة الله شیخ مرتضی مطهری آیة الله شیخ مرتضی مطهری (شاگرد)
ابوطالب تجلیل تبریزی ابوطالب تجلیل تبریزی (شاگرد)
آیة الله ناصر مکارم شیرازی آیة الله ناصر مکارم شیرازی (شاگرد)
جواد مدرسی طباطبائی یزدی جواد مدرسی طباطبائی یزدی (شاگرد)
محمد علامی تبریزی هشترودی محمد علامی تبریزی هشترودی (شاگرد)
آیة الله سید یوسف مدنی تبریزی آیة الله سید یوسف مدنی تبریزی (شاگرد)
محمد کرمی محمد کرمی (شاگرد)
شیخ موسی زنجانی شیخ موسی زنجانی (شاگرد)
آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی) آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی) (شاگرد)
سید مصطفی خمینی سید مصطفی خمینی (شاگرد)
آیة الله شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی خواجوی آیة الله شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی خواجوی (شاگرد)
آیة الله سید علی حسینی سیستانی آیة الله سید علی حسینی سیستانی (شاگرد)
آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی (شاگرد)
آیة الله شیخ مهدی حائری تهرانی آیة الله شیخ مهدی حائری تهرانی (شاگرد)
شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی (شاگرد)
امام موسی صدر امام موسی صدر (شاگرد)
سید بحرالعلوم میردامادی سید بحرالعلوم میردامادی (شاگرد)
حسین موسوی کرمانی حسین موسوی کرمانی (شاگرد)
جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة