اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود مدنی
محمود مدنی
آثار موجود در کتابخانه
میرزای شیرازی ۱. میرزای شیرازی
احیاگر قدرت فتوا
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
تصحیح و تحقیق:
سؤال و جواب ۲. سؤال و جواب (تحقیق)
استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی ( طاب ثراه )
گردآورنده: ملا علی اکبر خوانساری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: حسین وحدتی شبیری، به کوشش: دکتر سید مصطفی محقق داماد