اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)
شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)
آثار موجود در کتابخانه
اصول دین ۱. اصول دین
الرسول والشیعه ۲. الرسول والشیعه
• الرسول صلی الله علیه و آله و الشیعه، مسجد جامع تهران، کتابخانه‌ مدرسه‌ چهل‌ ستون‌، تهران، ۱۳۹۸ق.
دائرة المعارف قرآن کریم ۳. دائرة المعارف قرآن کریم
حسن سعید، تهران، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد
محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها ۴. محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها
دلیل العروة الوثقی ۵. دلیل العروة الوثقی
تقریر درس: آیة الله شیخ حسین حلی
مطبعة النجف، نجف، ۱۳۸۲ق.، 2 جلد
فاطمه زهرا دژ شکست ناپذیر وحی در طول زمان ۶. فاطمه زهرا دژ شکست ناپذیر وحی در طول زمان
غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت ۷. غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت
نگهبان مکتب ما ۸. نگهبان مکتب ما
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۴۱۰ق.
ویراستاری و مقدمه:
جیش اسامة ۹. جیش اسامة (مقدمه)
دراسه تحلیلیه اصیله عن حادثه تاریخیه حدت فی آخر عهدالرسول
نویسنده: محمد بن حسن شیروانی
نور الابرار ۱۰. نور الابرار (مقدمه)
من حکم اخ الرسول حیدر الکرار امیرالمٶمنین علی بن ابی طالب( ع)
گردآورنده: محمد شیرازی طبیب
زینب علیها السلام ۱۱. خصائص الزینبیه (مقدمه)
نویسنده: نور الدین جزایری
• زینب علیها السلام، حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۹۹ق.
شیعه در اسلام ۱۲. شیعه در اسلام (مقدمه)
نویسنده: موسی سبط الشیخ
مسجد جامع تهران، کتابخانه‌ مدرسه‌ چهل‌ ستون‌، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۰ق.، 2 جلد
فدک ۱۳. ترجمه فدک (مقدمه)
مترجم: احمد علم الهدی
• فدک، حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: عبدالفتاح عبدالمقصود، با تعلیق: باقر مقدسی
نشریات:
۱. رسالة القرآن (سردبير)
تعنی بالشوون القرآنیة