اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن بن علی حلی (ابن داوود)
حسن بن علی حلی (ابن داوود)
آثار موجود در کتابخانه
سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه ۱. سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه
کتاب الرجال ۲. کتاب الرجال
الجوهرة فی نظم التبصرة ۳. الجوهرة فی نظم التبصرة
• تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین و یلیه الجوهرة فی نظم التبصرة، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۱ق.، محقق: آیة الله محمد هادی یوسفی غروی، با تعلیق: محمد قائنی