اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نورالدین شاهرودی
نورالدین شاهرودی
آثار موجود در کتابخانه
الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه ۱. الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه
مکتب عماد للشؤون الثقافیة والترجمة، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق.
ترجمه:
جهان و ساختاری نو ۲. جهان و ساختاری نو
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.