اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کمال یوسف حوت
کمال یوسف حوت
آثار موجود در کتابخانه
تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه ۱. تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه
• تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه ، عالم الکتب، چاپ دوم، بیروت، 1984م.
تصحیح و تحقیق:
ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم ۲. ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم (تحقیق)
ویراستاری و مقدمه:
الإحسان بترتیب صحیح إبن حبان ۳. الإحسان بترتیب صحیح إبن حبان (مقدمه)
نویسنده: علی بن بلبان فارسی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 9 جلد