اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی غالب
مصطفی غالب
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. عیون الأخبار وفنون الآثار (تحقیق و مقدمه)
تفسیر القرآن الکریم ۲. تفسیر القرآن الکریم (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: محی الدین ابن عربی
ناصرخسرو، چاپ دوم، تهران، 1978م.، 2 جلد