اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن جریر طبری
محمد بن جریر طبری
آثار موجود در کتابخانه
تهذیب الآثار وتفصیل الثابت‌ عن‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و سلم‌ من‌ الاخبار ۱. تهذیب الآثار وتفصیل الثابت‌ عن‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و سلم‌ من‌ الاخبار
مطبعة المدنی، چاپ اول، قاهره، 6 جلد، محقق: محمود محمد شاکر
المنتخب من کتاب ذیل المذیل   ۲. المنتخب من کتاب ذیل المذیل
• ذیول تاریخ الطبری، دار المعارف، چاپ اول، قاهره، م.، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
جامع البیان عن تاویل ای القران (تفسیر الطبری) ۳. جامع البیان عن تاویل ای القران (تفسیر الطبری)
دار الاعلام، چاپ اول، عمان، 2002م.، 15 جلد، به کوشش: دارالاعلام،مکتب التحقیق و الاعداد
تاریخ الطبری ۴. تاریخ الطبری
دار المعارف، چاپ دوم، قاهره، 1967م.، 10 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
آثاری درباره محمد بن جریر طبری:
کتابشناسی طبری ۱. کتابشناسی طبری
شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری
گردآورنده: ابوالقاسم رادفر
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،معاونت پژوهشی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.
یادنامه طبری ۲. یادنامه طبری
گردآوری و ویرایش: محمد قاسم زاده
خلاصه مقالات شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری ۳. خلاصه مقالات شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری
فارسی ـ عربی ـ انگلیسی بمناسبت یکهزار و یکصدمین سالگرد وفات طبری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۳۶۸ش.