اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابی جعفر محمد طبری
ابی جعفر محمد طبری
آثار موجود در کتابخانه
بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ۱. بشارة المصطفی لشیعة المرتضی
• بشارة المصطفی لشیعة المرتضی علیه السلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۵ق.، محقق: جواد قیومی اصفهانی
المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۳ق.
همچنین نگاه کنید
شاذان بن جبرئیل قمی شاذان بن جبرئیل قمی (شاگرد)