اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید علی غضنفری
سید علی غضنفری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب الزکاة ۱. کتاب الزکاة (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: آیة الله میرزا محمد حسن آشتیانی
زهیر، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، مصحح: علی اکبر زمانی نژاد
کتاب القضاء ۲. کتاب القضاء (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: آیة الله میرزا محمد حسن آشتیانی
زهیر، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق.، 2 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، مصحح: علی اکبر زمانی نژاد