اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله میرزا محمد حسن آشتیانی
آیة الله میرزا محمد حسن آشتیانی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب الزکاة ۱. کتاب الزکاة
زهیر، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، محقق: سید علی غضنفری و علی اکبر زمانی نژاد، مصحح: سید علی غضنفری و علی اکبر زمانی نژاد
کتاب القضاء ۲. کتاب القضاء