اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیصل سامر
فیصل سامر
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
عیون التواریخ ۱. عیون التواریخ (تحقیق)
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
دار الرشید، بغداد، 1980م.، محقق: نبیله عبدالمنعم داود
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: نبیله عبدالمنعم داود