اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجفقلی حبیبی
نجفقلی حبیبی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح توحید الصدوق ۱. شرح توحید الصدوق (تعلیق و تحقیق)
الاربعینیات لکشف انوار القدسیات ۲. الاربعینیات لکشف انوار القدسیات (تصحیح)
شرح دعاء الصباح ۳. شرح دعاء الصباح (تحقیق)
نویسنده: ملا هادی سبزواری
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۲ش.
آفاق معرفت « تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی » ۴. رساله‌ تبصره‌ للمبتدی‌ و تذکره‌ للمنتهی‌ (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
• آفاق معرفت « تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی »، نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
۵. شرح الاربعین (تعلیق و تصحیح)
نویسنده: قاضی سعید قمی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۴۲۱ق. برابر ۱۳۷۹ش. برابر 2000م.
شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة ۶. شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: سعد ابن کمونه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.، 3 جلد