اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر الفت اصفهانی
محمد باقر الفت اصفهانی
محمد باقر الفت اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
نفحات الروضات ۱. نفحات الروضات
مختصر مرغوب وتلخیص مطلوب من روضات الجنات
مکتب القرآن، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.، محقق: سید احمد روضاتی، با تعلیق: سید احمد روضاتی
۲. کلمات علی ساحل البحر
أو حواشی الروضات
مکتب القرآن، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.، محقق: سید احمد روضاتی، با تعلیق: سید احمد روضاتی
مجمع الإجازات و منبع الإفادات ۳. مجمع الإجازات و منبع الإفادات
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۶ق.، 2 جلد، محقق: مهدی رضوی
ویراستاری و مقدمه:
تذکره حزین ۴. تذکره حزین (مقدمه)
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۴ش.