اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آنجلو مکیله پیه مونتسه
آنجلو مکیله پیه مونتسه
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
منطق الطیر (نسخه برگردان) ۱. منطق الطیر عطار (مقدمه)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی، خطاط: نصیربن حسن مکی