اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اصغر مهدوی
اصغر مهدوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. اسناد تجارت ایران در سال 1287 (هزار و دویست و هشتاد و هفت) قمری
نویسنده: استاد ایرج افشار
• اسناد تجارت ایران در سال 1287 قمری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری) ۲. یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
سرشناسه: ایرج افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار
طلایه، تهران، ۱۳۸۰ش.
تصحیح و تحقیق:
سیرت رسول الله ۳. سیرت رسول الله (تصحیح و مقدمه)
مترجم: رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
خلاصه سیرت رسول الله ۴. خلاصه سیرت رسول الله (مقدمه)
آثاری درباره اصغر مهدوی:
حدیث عشق ۱. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی