اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن محمد همدانی کوفی
احمد بن محمد همدانی کوفی
آثار موجود در کتابخانه
حدیث الولایة ۱. حدیث الولایة
ومن روی غدیر خم من الصحابة
• حدیث الولایة و من روی غدیر خم من الصحابة و تلیه ثلاث رسائل مفردة لجمع طرق حدیث الغدیر، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، محقق: امیر تقدمی معصومی