اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد کلینی رازی
محمد کلینی رازی
آثار موجود در کتابخانه
الکافی ۱. الکافی
• الأصول من الکافی، کتابفروشی صدوق، چاپ دوم، ۱۳۸۱ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الأصول من الکافی، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
دارالکتب الإسلامیة، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 8 جلد، با تعلیق: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی
• Al - kafi، مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
آثاری درباره محمد کلینی رازی:
الشیخ الکلینی البغدادی وکتابه الکافی ۱. الشیخ الکلینی البغدادی وکتابه الکافی
الفروع
نویسنده: ثامر هاشم حبیب عمیدی
حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ربیع الاول ۱۴۱۴ق.
ترجمه سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسلام ترکی دیانت آنکارا ۲. ترجمه سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسلام ترکی دیانت آنکارا
کتب اربعه، کافی و کلینی
مترجم: حسین متقی، فتح الله ذوقی