اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مریم میراحمدی
مریم میراحمدی
آثار موجود در کتابخانه
نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ۱. نظام حکومت ایران در دوران اسلامی
پژوهشی در تشکیلات اداری ، کشوری و لشگری‌ ایران‌ از صدر اسلام‌ تا عصر مغول‌
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
ترجمه:
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ۲. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (مترجم جلد 2)
مترجم جلد 1: جواد فلاطوری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
سفرنامۀ کروسینسکی ۳. سفرنامۀ کروسینسکی (تصحیح و مقدمه)
مترجم: عبدالرزاق بیک دنبلی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.