اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن بن موسی نوبختی
حسن بن موسی نوبختی
آثار موجود در کتابخانه
فرق الشیعة ۱. فرق الشیعة
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.، محقق: محمد صادق آل بحر العلوم
فرق الشیعه ۲. فرق الشیعه