اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی مهریزی
مهدی مهریزی
مهدی مهریزی
آثار موجود در کتابخانه
میراث حدیث شیعه ۱. میراث حدیث شیعه
به کوشش: علی صدرائی خوئی
• قم، ۱۳۷۸ش.، 25 جلد
تقویم عبادی ۲. تقویم عبادی
تراث الشیعة الفقهی و الاصولی ۳. تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
المختص باصول الفقه
نویسنده: محمد حسین درایتی
کتابخانه تخصصی فقه و اصول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
حدیث پژوهی ۴. حدیث پژوهی
• قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
امام علی (ع) از نگاه دانشوران ۵. امام علی (ع) از نگاه دانشوران
نویسنده: هادی ربانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد
علی علیه السلام ۶. علی علیه السلام
صحیفه خرد، قم، ۱۴۳۱ق.
شناخت نامه علامه مجلسی ۷. شناخت نامه علامه مجلسی
مقالات‌ منتشر شده‌ در مطبوعات‌
به کوشش: هادی ربانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
یادنامه مجلسی ۸. یادنامه مجلسی
مجموعه‌ مقالات‌، گفت‌ و گوها و سخنرانی‌های‌ همایش‌ بزرگداشت‌ علامه‌ مجلسی‌
به کوشش: هادی ربانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 3 جلد
جشن نامه استاد سید علی خراسانی ۹. جشن نامه استاد سید علی خراسانی
نویسنده: محمد حسین درایتی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
العقد الإیماني في تکریم الأستاذ السید علي الخراسانی ۱۰. العقد الإیماني في تکریم الأستاذ السید علي الخراسانی
نویسنده: محمد حسین درایتی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۴۳۷ق.
الإجازات الاجتهادیة ۱۱. الإجازات الاجتهادیة
نویسنده: حمید احمدی جلفایی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۴۴۳ق.، المستشار العلمي: محمد حسین درایتی
تصحیح و تحقیق:
فقه فتوایی آخوند خراسانی ۱۲. فقه فتوایی آخوند خراسانی (تحقیق)
مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی
نویسنده: ملا محمدکاظم آخوند خراسانی
• سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد، محقق: محمد حسین درایتی
اشراف و نشر:
شناخت‌نامه آخوند خراسانی ۱۳. شناخت‌نامه آخوند خراسانی (کوشش در نشر)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد، به کوشش: هادی ربانی
مکاتبات حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی ۱۴. مکاتبات حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (کوشش در نشر)
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.، به کوشش: هادی ربانی
شناخت‌نامه حضرت آیت‌الله العظمی سیّد محمدهادی میلانی ۱۵. شناخت‌نامه حضرت آیت‌الله العظمی سیّد محمدهادی میلانی (کوشش در نشر)
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، به کوشش: هادی ربانی
نشریات:
۱. علوم حدیث (سردبير)
۲. خبرنامه کنگره بزرگداشت هزاره وفات سیّد مرتضی علم الهدی (مدیر مسئول)