اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسین درایتی
محمد حسین درایتی
آثار موجود در کتابخانه
گنجینه بهارستان ۱. گنجینه بهارستان
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 12 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد
تراث الشیعة الفقهی و الاصولی ۲. تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
المختص باصول الفقه
نویسنده: مهدی مهریزی
کتابخانه تخصصی فقه و اصول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
جشن نامه استاد سید علی خراسانی ۳. جشن نامه استاد سید علی خراسانی
نویسنده: مهدی مهریزی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
العقد الإیماني في تکریم الأستاذ السید علي الخراسانی ۴. العقد الإیماني في تکریم الأستاذ السید علي الخراسانی
نویسنده: مهدی مهریزی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۴۳۷ق.
تصحیح و تحقیق:
فقه فتوایی آخوند خراسانی ۵. فقه فتوایی آخوند خراسانی (تحقیق)
مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی
نویسنده: ملا محمدکاظم آخوند خراسانی
• سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد، محقق: مهدی مهریزی
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۶. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین (تحقیق)
نویسنده: محمدحسین قمی
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی، با مقدمه: محمد حسینی
شرح:
بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض ۷. النقض (به کوشش)
نویسنده: عبدالجلیل قزوینی
• بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
اشراف و نشر:
الإجازات الاجتهادیة ۸. الإجازات الاجتهادیة (المستشار العلمي)
نویسنده: مهدی مهریزی، حمید احمدی جلفایی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۴۴۳ق.