اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حاج حسین شاکری
حاج حسین شاکری
حاج حسین شاکری
آثار موجود در کتابخانه
الدعاء و أثره فی تهذیب النفس ۱. الدعاء و أثره فی تهذیب النفس
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۶ق.
موسوعة المصطفی والعترة ۲. موسوعة المصطفی والعترة
کتاب علمی،ادبی،تاریخی،یبحث فی حیاة النبی والعترة الطاهرة
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.، 3 جلد
الصفوة من الصحابة والتابعین ۳. الصفوة من الصحابة والتابعین
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
الحسنات و السیئات ۴. الحسنات و السیئات
لاصغیرة مع‌ ‌الاصر‌ار و لاکبیرة مع‌ ‌الاستغفار
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
الحج و ما یدور فی فلکه ۵. الحج و ما یدور فی فلکه
• الحج و مایدور فی فلکه، دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
ربع قرن مع العلامة الامینی ۶. ربع قرن مع العلامة الامینی
شذرات من حیاته الشریفه
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.
التوابون فی التاریخ ۷. التوابون فی التاریخ
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
الأربعون حدیثا ۸. الأربعون حدیثا
• الأربعون حدیثا، دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
خواطر و عبر ۹. خواطر و عبر
دروس تربویة اخلاقیة تاریخیة
همچنین نگاه کنید
سید محمدتقی طباطبائی حکیم سید محمدتقی طباطبائی حکیم (استاد)