اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر یزدان علی مردان
امیر یزدان علی مردان
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان ۱. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان (تألیف و اشراف در جلد 1و2)