اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسین تسبیحی
محمد حسین تسبیحی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
سرشناسه: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. کتابخانه گنج‌بخش
نویسنده: احمد منزوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، آذر ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۰ش.، 3 جلد
کتابخانه های پاکستان ۲. کتابخانه های پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی خواجه سناء الله خراباتی ۳. فهرست نسخه های خطی خواجه سناء الله خراباتی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۱ش.
فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش ۴. فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۰ش.