اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی قمی نژاد
مهدی قمی نژاد
آثار موجود در کتابخانه
جنگ مهدوی ۱. جنگ مهدوی
تاریخ کتابت از 753 قمری به بعد چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
تصحیح و تحقیق:
خلاصه سیرت رسول الله ۲. خلاصه سیرت رسول الله (تصحیح)