اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب الله عظیمی
حبیب الله عظیمی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ فقه و فقها ۱. تاریخ فقه و فقها
اساطیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲. Основы Рукописоведение изучение Рукописей В Иране
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۳. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
تصحیح و تحقیق:
منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه ۴. منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه (تحقیق و تصحیح)
سرشناسه: عبدالباقی صوفی تبریزی‌
نویسنده: عبدالباقی صوفی تبریزی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد