اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله انوار
عبدالله انوار
عبدالله انوار
آثار موجود در کتابخانه
تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی ۱. تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۲. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
آثاری درباره عبدالله انوار:
حدیث عشق ۱. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی